.debatt

...............forum...
SÖDRA ÄLVSTRANDEN
MASTHUGGSKAJEN
ccccccccccccccccccccccc
bakgrund

MASTHUGGSKAJEN

UTDRAG UR ARTIKLAR I GP 2003 10 19
, 2003 10 21 och 2003 10 22

Söndag: reportage

Många politiker vill flytta Stena
Nästan hälften av kommunfullmäktigepolitikerna vill ha bort Stenas Danmarksfärgor från Masthuggskajen bara 11 av 81 tycker att dagens placering är bra. Det visar en GP-enkät.

Stena Lines vara eller inte vara vid Masthuggskajen har stötts och blötts genom åren.
De som vill ge göteborgarna tillgång till vatten och minska den tunga trafiken i centrum hör till motståndarna. Anhängarna argumenterar ofta för en levande innerhamn, för turismen och arbetstillfällena i färjetrafiken.

Men Stenas avtal med stan har teknats direkt mellan hamnen och rederiet. Det exakta innehållet har bara varit känt i slutna styrelserum. Diskussionen om färjetrafikens framtid och terminalernas placering har inte riktigt nått den breda och offentliga politiska debatten.

... Socialdemokraten Leif Blomqvist, ordförande i trafiknämnden..." Jag har alltid haft den personliga åsikten att det är ganska trevligt att passagerartrafiken ligger centralt. Den rena godstrafiken anser jag däremot att man kan flytta."

...Hamnbolagets vice ordförande Lars-Åke Skager (m) tycker i och för sig att det centrala läget är viktigt men vill ändå se förändringar. "I dag tar Stena alldeles för stor plats. Fraktgodstrafiken måste på sikt bort".

De flesta som vill flytta terminalen anser inte att det är möjligt förrän nuvarande avtal löper ut 2014.

Att så många år kvarstår gör det också att det är svårt att bedöma värdet av GP:s enkät, tycker Annelie Hultén (s) kommunalråd med ansvar för stadsplanefrågor.
"Visst är det intressant att få en bild av opinionen bland dem som sitter i kommunfullmäktige idag - men de flesta av dem kommer inte att vara med den dag det verkligen ska fattas beslut".
När den dagen kommer är det många aspekter som ska vägas in: hammnens framtid, Stenas möjligheter, turismen och sysselsättningen. Anneli Hulthén vill särskilt trycka på miljöaspekterna. " att transporter ger så liten påverkan som möjligt på miljön är väldigt viktig, särskilt om transporterna går i centrala stan."

Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) har liksom övriga fullmäktigeledamöter beretts möjlighet att svara på enkäten men avstått.

...Övriga socialdemokrater har ingen samlad uppfattning. Största svarsgruppen är de som inte alls vill svara,...

Maria Jung

Rederiet nöjt med avtalet
-Vi har ett avtal med Göteborgs Hamn som löper till 2014 och det har vi intentionen at fullfölja. Vi är också nöjda med det läge vi har, det har god tillgänglighet och goda kommunikationer, säger Stenas infomationschef Joakim Kenndal till GP...

Kommunens hemliga avtal med Stena Line
Göteborgs hamn hade möjlighet att flytta Stena redan 1995.
Men sex år tidigare valde man att förlänga avtalet i 25 år, med sämre villkor och utan öppen debatt.
GP har läst avtalen.

Att Stena Line har haft mångåriga avtal med Göteborgs hamnstyrelse och - efter 1984 - Görteborgs Hamn AB har alla känt till.
Det exakta innehållet har däremot varit känt av få.
Hemlighetsmakeriet har genom åren gett grogrund för rykten, spekulationer och konspirationsteorier: Försökte hamnen stänga ute kommunistiska Hamnarbetarförbundet? Gynnades Stena i konkurrensen med andra rederier?...

Fast riktigt som hamnens vanliga avtal är ändå inte Stena-avtalen.

-De är unika på en punkt och det är den långa giltighetstiden. Vi har inga andra avtal som löper över så lång tid - avtalen med Scandinavian Seaways varar till exempel bara ett eller två år åt gången, säger Tom Westman, Göteborgs Hamn AB:s chef för färje- och kryssningstrafiken.

Terminalavtalet för Masthuggskajen tecknades mellan dåvarande hamnstyrelsen och Stena Line AB i augusti 1970 för att gälla i 25 år.

Efter bara 19 år, i mellandagarna 1989, tecknade parterna dock ett nytt 25-årigt avtal för både Masthugget och Majnabbehamnen. Det är det avtal som fortfarande gäller Det löper till nyårsafton 2014. Eventuell uppsägning ska ske senast 2012.

Frågan är varför hamnaktiebolaget band upp sig för så lång tid. Kan tidpunkten ha varit en förklaring? I april 1990 gick nämligen hela frågan om södra älvstranden ut på en första samrådsremiss. Stadsbyggnadskontoret föreslog visserligen ingen flytt av färjetrafiken. Men det fanns visioner om en framtida Masthuggskaj utan både färjetrafik och trafikled. Genom det nya 25-åriga avtalet sköts sådana diskussioner effektivt på framiden.

Ändå verkare informationen om det nya Stena-avtalet - enligt flera ledamöter som GP talat med - inte ha nått byggnadsnämnden förrän efteråt...

Maria Ljung

Södra älvstrandens framtid måste bli föremål för debatt
Det finns sedan länge en kommunal vision om att knyta staden närmare vattnet

Men visionen bryts av att Stena ligger med 47 000 kvadratmeter mark som de har kontrakt på minst tio år till.

...Planeringen för Södra Älvstranden är nu i full gång. Fram till Stenas staket rakt nedanför Järntorget gör den dock halt...
...Därför är det inte fel att redan nu tänka fritt, skapa debatt, visa på förslag om hur 43 000 kvadratmeter strandnära tomt kan komma att utnyttjas om drygt tio år...

Thomas Kristiansson

2003 10 21
Avtal skulle vända förlust
Därför kom Göteborgs Hamn överens med Stena om kajerna i förtid
Pengarna avgjorde. Det var för att snabbt öka hamnbolagets intäkter som Stena 1989 fick ett nytt 25-årsavtal om Masthuggskajen och Majnabbe. Det säger förre vd:n för hamnen.

GP redovisade i förrgår delar av innehållet i Stena Lines tidigare hemliga avtal med kommunägda Göteborgs Hamn AB...

Göran Wennergren var vd för Göteborgs Hamn 1988 till 1996. Han berättar att den avgörande tanken var att "byta tid mot pengar".

- Hamnen behövde snabbt få upp intäkterna. När jag tillträdde 1988 var förlusten omkring 30 miljoner. Innan dess hade hamnen en rad år haft förluster på mer än 25 miljoner. Det var vi tvungna att få rätsida på, säger han.
Stena-avtalet 1989 blev en del av lösningen.
I det fanns en ovanlig avgiftskonstruktion: Förutom fartygshamnavgifter och gods- och passageraravgifter fick Göteborgs Hamn i fyra år, från 1990 till och med 1993, extra månatliga avgifter från Stena Line...
Maria Ljung

Älvstranden tas upp i kommunstyrelsen
GP:s artiklar om Stenas Danmarksterminal och södra älvstrandens framtid bidrar till att frågan i dag diskuteras
i kommunstyrelsen. Det tänker moderaternas gruppledare, kommunalrådet Jan Hallberg, se till.

- Den 14 februari 2001 ställde m, fp och kd förslag om att kommunstyrelsen skulle initiera en bred, strategisk diskussion om framtiden för hela området mellan Älvsborgsbron och Tingstadstunneln. Vi betonade att göteborgarna, det vill säga allmänheten, måste ges möjlighet att tycka till, säger han.

-Det förslaget bordlades av majoriteten och är fortfarande, två och ett halvt år senare, bordlagt. Nu är det dags att något händer innan enskilda intressenter tar över och kommunstyrelsen blir förbisprungen, säger han...

... Det var just frågans vikt som gjorde att det ansågs bäst att översiktsplanearbetet skulle ledas av kommunstyrelsen. Om det inte lyckas faller ansvaret på majoriteten och ytterst på ordföranden, säger Hallberg.

Maria Ljung

2003 10 22
Johansson: Det finns viktigare saker än Stenas läge

Göteborg: Just nu finns det annat som är viktigare att diskutera än Masthuggskajen. Det säger kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) efter GP:s artiklar om Stenas Danmarksterminal.

Som GP tidigare har berättat ville inte Göran Johanson svara på enkätfrågan om han anser att Stenas Danmarksterminal ska finnas kvar på nuvarande plats eller inte. Det vill han inte nu heller. Av princip.

... ur politisk synvinkel ger det starka inlåsningseffekter om alla redan på ett tidigt stadium har bundit sig vid en åsikt, säger han...

...Jag förstår inte varför den frågan ska bli så stor just nu, säger Göran Johansson.

- För mig är det viktiga nu att få i gång en dynamisk diskussion om södra älvstranden. Vi har stora områden att ta ställning till, hela vägen från Järntorget till Gullbergsvass och inte minst Frihamnen. Varför lägga energin på Masthuggskajen där vi ändå har ett avtal till 2014? säger han.

Han tycker inte att hamnens 25-åriga avtal med Stena Har skapat - eller riskerar att skapa - problem för diskussion kring södra älvstranden...

Tids nog blir det nog dags att diskutera detta också. Men det kan gott vänta tills vi klarat av annat som är mer angeläget. säger han.

Maria Ljung

Se länkar!
Södra älvstranden från Gullbergsvass till Fiskebäck
Södra älvstranden

Delrapporter från Gullbergsvass till Saltholmen

Gullbergsvass
Packhuskajen
Skeppsbron
Järntorgsområdet
Masthuggskajen
Röda Sten
Nya Varvet
Stora Billingen
Tångudden
Västerberget
AMF4
Gamla Hamnen i Långedrag
Långedrag
Vässingsö + Ängholmen
Saltholmen

Övrigt

...Göteborgs vattenleder och kustzoner
...Sjöfarten på älven
...Vattenhål utmed älven