.debatt

...............forum...

SÖDRA ÄLVSTRANDEN
PACHUSKAJEN
STORA HAMNKANALEN

GP-artiklarna i orginal se
www.gp.se
ccccccccccccccccccccccc

bakgrund

PACKHUSKAJEN och STORA HAMNKANALEN

GP-artikel 2004 04 11 .........................(Referat)
Erik Björnhage
Henrik Levin

arkitekter, Studio urbanism

"Det krävs djärva grepp vid älven"
Författarna anser att den öppna plats som skiljer operan från den övriga staden bör bebyggas. De undrar om den södra älvstranden skall gå samma öde tillmötes som Norra Älvstranden.Vi står inför en mängd utmaningar när det gäller att ta vara på de chanser som finns inför utvecklingen av södra älvstranden. Området mittemot Casino cosmopol har stora möjligheterer att bli ett av Göteborgs finrum. En nyöppnad bassäng som speglar hovrätten föreslås.Området från Casinot till Göteborgsoperan bör omformas och integreras med byggnader som tillsammans skapar en intimt urban plats emellan sig. En parksatsning är ogenomtänkt då Götebors väder och älvens sträckning kommer att ge kalla vindar.Författarna inser också att en park i sig inte är någon generator för folkliv.

Sträckan från Rosenlund till Lilla Bommen markerar dessutom Göteborgs ursprungliga möte med älvrummet och måste därför hanteras med en varsamhet för det historiska.

GP-artikel av R Reinholdsson och H Brookes 2004 03 29
(Referat)
"Vi måste bevara miljön kring Stora Hamnkanalen"

Bebyggelsen kring Stora Hamnkanalen och Gustaf Adolfs torg är en kulturhistoriskt värdefull miljö som visar hur Göteborgs handel och administration utvecklats fram till nutid.

Tanken att återskapa kanalen i Östra Hamnkanalen mellan Brunnsparken och Lilla Bommen är lovvärd. Däremot ifrågasätter författarna uppmaningarna att skapa ett mer levande Götborg genom att förvandla Stora Hamnkanalen till ett göteborgskt Nyhavn.Vita plastbåtar och färggranna parasoller har inget att göra här.

GP-artikel av C Holmqvist 2004 03 19 (Referat)
"Satsa på den södra älvstranden"

Signaturens förslag är att satsa på mindre parkområden utmed södra Älvstranden där alla kan promenera. Göteborg behöver fler romantiska och vackra områden i anslutning till älven och centrum. Spårvagnar och övrig trafik bör gå ett par kvarter in från älvstranden räknat.

GP-artikel av GS 2004 03 09 (Referat)
"Populärt med båtliv mitt i stan"
Till GP:s telefonväkteri ringde många som vill se mer aktivitet i hamnkanalerna.

Ett urval:

Båtar i hamnkanalen har mitt fullaste stöd, men gräv ingen ny kanal i Östra Hamngatan.Låt detta vara en vision! Skattebetalarna ska inte behöva lägga pengar på en kanal i Östra Hamngatan.Bygg ingen spårväg till Lilla Torget, det blir bara en ny barriär mot kanalen.

GP-artikel av AS 2004 03 08 (Referat)
"Vision om gästhamn i Stora Hamnkanalen"
Arkitekten Margareta Rydbo tycker att man skall börja använda Stora Hamnkanalen som stans stora hamn igen som den en gång byggdes för. Hon ser framför sig inte bara vackra skutor utan framförallt en gästhamn med segelbåtar, stora flottar med uteserveringar, underhållning och marknadsstånd.

Hon menar att bara gamla skutor och museifartyg blir för tråkigt! Med fritidsbåtar som kommer och går på sommarhalvåret, kommer folk också tillbaka, gång på gång, eftesom de hela tiden får se något nytt.

GP-artikel av AS 2004 02 14 (Referat)
Stora Hamnkanalen kan bli ett nytt Nyhavn
Göran Johansson (s) håller fast vid att göra kanal av Östra Hamngatan genom Nordstan igen och vill ha ett göteborgskt Nyhavn vid Lilla Bommen. Men en levande kanal med båtar skapas både snabbare och billigare i Stora Hamnkanalen förklarar signaturen TR

Med nya, öppningsbara broar kan till exempel gamla , fina segelskutor men även modernare båtar ta sig in i Stora Hamnkanalens yttre del.

GP-Fria ord av sign JB och AZ 2004 03 05 (Referat)
"Så här får Lilla Bommen kontakt med älven"

En motion i kommunfullmäktige har lagts som handlade om att öppna upp vattenvägarna runt operan, Östra Hamngatan och Lejontrappan. Det finns all anledning att se på möjligheter att få en utökad aktivitet i innerstadens vattenvägar för att skapa en mer levande stadskärna.
Som en förädling av denna idé föreslår signaturerna att låta den grop som nu finns framför Hasselbladshuset bli hamn för Ostindienfararen.

GP-artikel av GS 2003 10 19 (Referat)
"Konstgjort berg kan bli publikmagnet vid operan"

Wingårdhs har i en vision förlängt Kvarnberget med en byggnad mot operan och älven. Ovanpå planeras en grönskande park och utomhusscen. Under tak finns plats för kaféer, butiker, parkering och lokaltrafik.

Kvarnberget är högt och trasigt. Kvartersstaden känns avslutad som den ser ut i dag, men det finns möjlighet att förlänga berget. Ett sex våningar högt hus skulle få plats mellan Götaleden vid foten av berget och grunden på gamla Sjöbefälsskolan. Wingårdhs tänker sig en byggnad med sluttande sidor. Ovanpå planeras en park och under tak ryms många olika aktiviteter.

Området vid operan skulle bli bilfritt med nya parkeringsplatser inne i det konstgjorda berge. Här skulle också den nya spårvagnslinjen kunna gå in och få väderskyddande hållplatser under tak.

Se länkar!
Södra älvstranden från Gullbergsvass till Fiskebäck
Södra älvstranden

Delrapporter från Gullbergsvass till Saltholmen

Gullbergsvass
Packhuskajen
Skeppsbron
Järntorgsområdet
Masthuggskajen
Röda Sten
Nya Varvet
Stora Billingen
Tångudden
Västerberget
AMF4
Gamla Hamnen i Långedrag
Långedrag
Vässingsö + Ängholmen
Saltholmen

Övrigt

...Göteborgs vattenleder och kustzoner
...Sjöfarten på älven
...Vattenhål utmed älven