.......

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 


...

.....Åter startsidan!

 

.
.
Nyheter 06 maj 2008
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

 

 

 Allmänt
Tillkommande besökare på hemsidan som önskar kontinuerlig
information om viktigare uppdateringar
mejla till styrelsen.
Informera dina grannar som inte har tillgång till internet!
 
 

.....Bildspel

...Protokoll
.....Medborgarkraften i .
.... Älvsborg

...Protokoll
....Ur nämndprotokoll

...Anteckningar


...Brev till myndigheter

...Mail

...Brev: Övriga

GP-artiklar i orginal se www.gp.se

 

 

OBS! Har du synpunkter skriv till
styrelsen@medborgarkraften.com

NYHETSARKIVET!

Göteborgsbilder av Arne Person på Google earth och Panoramio!

Till senaste nyheterna!

Senaste nyheter

2008-05-06
Ur GP-artikel av Maria Sköld Referat AP
Krav på ny form av boende för äldre
Läs under Forum/seniorer

Ur artikel i Direktpress Göteborg 2008-05-04
av Jenny Hansson Referat AP

Bilpool på gång i väster
Läs under Forum /Trafik

Ur annonsbroschyren av Göteborgs stadsbyggnadskontor
Göteborg möjligheternas stad
Heden/Avenyn
I december kommer flera tänkbara scenarier att precenteras
som göteborgarna sedan kan ta ställning till.
Förslagen kommer att ställas ut i stadsbibliotekets utställningshall
under samrådstiden december till januari.

För att undvika den konventionella arbetsgången där medborgarna ställs inför ett val mellan ett antal "färdiga " scenarier har medborgarkraften.com valt att gå ut med pågående processkonstverk. Tanken med detta förfaringssätt är att få medborgarna delaktiga i planeringen på ett nytt sätt, och som tillsammans med kommunens arbete kan leda fram till den framsynta plan vår stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarson efterlyser.

Läs mer om Heden och Göteborgs framtid under
Forum/Heden!
resp Forum/Göteborgs framtid!

2008 05 06

Veckans bild
"Heden i Göteborg II"
Med anledning av det analkande programsamrådet om Hedens framtid presenteras några av medborgarkraftens Hedenbilder införda på Google earth.

Heden i Göteborg
Erik Nygren på Arkitekturskolan i Aarhus har utfört ett projekt med titeln
" HEDEN - GÖTEBORGS NYA LIVINGROOM". Detta finns nu presenterat på arkitekturskolans hemsida.

Nytt möte om Långgatorna den 8 maj (Det tidigare annonserade blev inställt.)
Centrum för Byggtnadskultur och Stadsmuseet inbjuder
till diskussionskväll om Långgatorna

Plats: Stadsbyggnadskontorets informationssal
Torsdag den 8 maj kl 18.00 -ca 20.00
Program:
Presentation: Sören Olsson
Det nätverkande Långgatorna: Joakim Forseman
Långgatorna ett kulturhistoriskt värde: Anna Metelius
Bevara gamla hus: Christer Harling
Långgatorna i ett europeiskt perspektiv: Olov Fumarsla Husgaard
Diskussion ca 1 timma
Fri entré!

Info från Sveriges Arkitekter Västra Götaland
Föreläsning 14 maj kl 18.00 Röhsska Museet
JUST ADD WATER Hur gamla varvstomter kan ges nytt liv.
En föreläsningsserie om Göteborg nu och i framtiden.
Föreläsningen följs av samtal lett av Mark Isitt.

Ur mail till Medborgarkraften
Staden är din. Var med och gör den till en levande och vacker plats!
Kom och plantera en trädgård på den ödsliga platsen utanför Världskulturmuseet den 31 maj från kl 12.00 och framåt.
Idén kommer från Guerilla Gardening och utställningen Take action!

Ur GP- artiklar 2008 05 05
Krav på ny form av boende för äldre
På 7 år försvann nästan 20 000 bostäder för de svagaste pensionärerna. I stället byggs dyra seniorbostäder för dem som ännu är pigga. Allt fler kräver nu en ny sorts mellanboende för äldre.

Bygg bostäder på Heden ( Fria ord)
Signaturen MI tycker att Heden är en trist plats. Denna sandöken är vidrig på många sätt skriver hon och tycker att ju fler människor som kan bo i innerstan desto mer civiliserat blir stadslivet.

Ur Direktpress Göteborg 2008- 05- 04
Bilpool på gång i väster
Nyligen öppnades två helt nya bilpooler i Linné och snart kan turen komma till västra Göteborg. Efterfrågan är jättestor, säger Susanne Malmström på Sunfleet Carsharing, som är den enda bilpoolen i världen med enbart miljöbilar.

Peter Hjörne skriver på GP:s ledarsida den 4 maj
Låt kvastarna gå!

Han skriver om nedskräpningen i Sverige och ser Stockholms satsning som en utmaning för Göteborg att sätta målet att bli Sveriges renaste stad.

Veckans bild
"Heden i Göteborg I"
Med anledning av det analkande programsamrådet om Hedens framtid presenteras en av medborgarkraftens Hedenbilder införda på Google earth.

2008 04 24

Deltar i Visual Forum 2008 april 22-23 och medverkar i Workshop: Visualizing urban futures.
Sammanfattning:
Tekniken utvecklas snabbt.
För processkonstverket är det utvecklingen av spelen som är av störst intresse. De virtuella världarna börjar nu verkligen att utmana de reella. Där kan man redan idag tjäna virtuella pengar som kan omsättas till reella. Där kan man skapa och förverkliga sig själv. Läs under Heden: processkonsverk steg 1

2008 04 21

Referat av debattartikel i GP 2008-04-21 av arkitekt SAR Gunnar Anjou
Bygg rätt på Heden
GA skriver att öster om den livliga Avenyn tar centrum slut.
Stora delar av året finns där ett stort dött tomrum.
Läs mer!

Veckans bild
"Vässingsö april 2008"

Hur ser vår stad ut om tjugo år?
Referat från Vetenskapsfestivalen och ADA dit Medborgarkraften inbjudits till ett samtal där en namnkunnig panel svarade på publikens frågor.
Mattias Lind arkitekt menade att även om man har som mål att undanröja segregeringen får man inte ge avkall på kvaliten. Vackra byggnader behöver inte betyda ökad segregering.
Catharina Thörn ansåg att vi generellt måste bygga fler billiga bostäder centralt
Samtalet leddes av Mark Isitt som inte fick svar på om vi behöver ikonbyggnader.
Mycket lite handlade om översiktsplanen ÖPXX och hur vi når planens mål.
Nya samtal behövs som tar tag i de riktigt stora frågorna om hur hela regionen skall bli uthållig och hur vi får balans mellan krafterna.
AP

Veckans bild
"Från gång- och cykelstråken IV"

Gång- och cykelstråk: Processkonstverk
För att få en struktur på framtidens centrala delar av Göteborg där det kommer att satsas på kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken har ett processkonstverk startats.
Det är öppet för alla att tolka bilderna och ge egna förslag på hur processen skall fortlöpa.
Läs mer!

Veckans bild
"Från gång- och cykelstråken III"

Heden: Processkonstverk
Inför förnyelsen av Göteborg är det angeläget att ÖPXX intentioner kan följas och kompletteras.
Detta underlättas om medborgarkraften kan komma i balans med de övriga krafterna.
I Processkonstverket har Heden som nu är högaktuell valts som pilotkvarter. Ett antal bilder precenterar embryon till hur Heden kan utvecklas. Alla har möjligheter att tolka och utveckal dessa.
Läs mer!

Veckans bild
"Från gång- och cykelstråken II"

Google earth
1300 bilder från Göteborg finns nu på Google earth uppladdade via medborgarkraften.

Veckans bild
"Från gång- och cykelstråken I"

2008 04 09

Byggnadsnämnden:
Ur Föredragningslista nr 6 För sammanträde 2008-04-22
Staben 4-6
Motion om att inrätta en tjänst som stadsarkitekt.
Handläggare Hans Ander
Förslag till beslut: Avstyrkes

Staben 6-6
Motion om miljözon med särskilda krav för personbilar.
Förslag till beslut: Till Kommunstyrelsen

Detaljplan för stadsbiblioteket, Park Avenue Hotel, Lorensbergsteatern m fl.
Förslag till beslut: Samråd

_____________________________________

Hur ser vår stad ut om tjugo år?
Vetenskapsfestivalen och ADA bjuder in Medborgarkraften till ett samtal där en namnkunnig panel med representanter från både Sverige, Norge och Danmark svara på publikens frågor.
TORSDAGEN 17 APRIL 2008

Inledning av Sven-Olof Bodenfors, ordf. i Rådet för arkitektur, form och Design (Kulturdepartementet)
Moderator är Mark Isitt (Arkitekturskribent)

I panelen:

Jan Chistiansen (Stadsarkitekt Köpenhamn)
Barbro Sundström ( Distriktschef för distrikt söder, Stadsbyggnadskontoret)
Catharina Thörn ( Forskare vid institutionen för kultur, estetik och medier vid GU)
Gabriel Byström (Kulturchef, Göteborgs-posten)
Leif Pagrotsky ( f.d. Näringsminister och Kulturminister (s))
Marianne Saetre ( Arkitekt MNAL, Snöhetta, Oslo)
Mattias Lind (Arkitekt White Arkitekter)
Lennart Grebelius (Fastighetsägare)
Susanna Haby (Kommunalråd (m) )

Anm: ADA står för Association för Design and Advertising. En mötesplats för design och marknadskommunikation.


Chalmers ordnar ett seminarie 9-10 april 2008
Evolution of Sustainable Human Settlements
Ur programmet:
"Welcome speech" by Hans Lindgren, Carl- Eric Hagentoft, John Holmberg and Alexandra Pascalidou (Moderator)
"Cities in climate change" by Marco Keiner
"Design and concepts for habitability in extreme environments particulare on Moon and Mars"
by Larry Toups
"Susttainable development..."by Ulla-Britt Fröjdin Hellqvist
"Sustainable business..." by Roger Flanagran
"My view on sustainability" by Gert Wingård
Summery by Alexandra Pascalidou

"Welcome speech" by Hans Lindgren, Carl- Eric Hagentoft and Annica von Scheele (Moderator),
"Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen, om samspel mål och strategier" by Bo Aronsson
"Om bilar och framtidens storstäder" by Anders Källström
"Hållbart boende- Framtidens melodi" by Harald Pleijel
"En revolution med bara vinnare" by Anders Kyrkander
"Homes for tomorrow" by Greg Morrison
"Panel discussion" by Karin Markides
"Closing remarks" by Karin Markides


Ur artikel i GP av sign EF
Jätterondell under jord i centrum?
Västsvenska industri- och handelskammarens förslag på hur trafiksituationen i Göteborg ska förbättras är en jätterondell som slussar in alla bilar i centrum under jorden. Kortare pendlingtid gör det mer attraktivt att köra bil till jobbet än att åka kollektivt

2008 04 02

Ur kortfattat protokoll från
Fastighetskontorets sammanträde 2008-03-31
Utvecklingsavdelningen
Motion av Kjell Björkqvist, Helene Odenjung, Ann Catrine Fogelgren, Mikael janson (fp)
Om att inrätta en tjänst som stadsarkitekt.
Ur motionen!
(Finns att läsa i sin helhet på Fastighetskontorets hemsida)
Göteborg behöver en stadsarkitekt.
Göteborg står inför stora utmaningar de närmaste åren.
Vi är idag bra på att anordna olika evenemang som sätter Göteborg på kartan. Låt oss förtsätta på den vägen och också bli kända för vår stadsutveckling. Vi måste våga mycket mer och bland annat förädla våra miljöer genom att bygga ihop gammalt och nytt . Det är blandningen som skapar den spännande miljön. förmågan att se helheten saknas då vi inte har någon egentlig debatt om vad vi vill med vår stad. Att få till en tidig debatt mellan planerare, medborgare, byggare, arkitekter och politiker skulle vitalisera stadsbyggandet. Det behövs någon som leder och initierar den nödvändiga debatten från stadens sida. Vi saknar en stadsarkitekt.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att inrätta en tjänst som stadsarkitekt i Göteborg.

Ny översiktsplan för Göteborg ställs ut
Byggnadsnämnden är i stora drag eniga om de stora dragen.
Ett par hundra yttranden kom in under samrådet. Nu inbjuds alla göteborgare att se utställningen av den reviderade planen. Antingen på stadsbyggnadskontoret eller i Älvrummet.
Planen kan hämtas hem från www.goteborg.se/oversiktsplan

2008 03 30
Ur byggnadsnämndens protokoll 2008-03-11
Stadsbiblioteket:
Christian Jonsson visade modell och bilder på förslag till det nya stadsbiblioteket.

Ur dagordning för möte 1 april 2008
Förslag till översiktsplan för Göteborg
Förslag till beslut: Utställes

Motion 1: Bygg broar för en framtid mitt i byn; SDN Lundby, Majorna och Centrum
Förlag till beslut: Till kommunstyrelsen

Motion 2: Älvstaden- det nya Göteborg, SDN Lundby, Majorna, Linnéstaden och Majorna
Handläggare Lennart Widén
Förslag till beslut: Till kommunfullmäktige

Program för utveckling av Heden och Avenyområdet.
Förslg till beslut: Information

2008 03 27
Ur atikel i GP (referat av AP)
Stena vill ha kontor på tunneln
Första stora bygget på Södra älvstranden kan bli ett handelshus för Stena. Där erbjuds också ostindienfararen Götheborg en plats.
Läs mer under Södra älvstranden!

2008 03 20

Veckans bild
"Näckrosdammen"

Göteborg sätts nu på världskartan!
Genom medborgarkraften.com har signaturen arnepe1 hittills fått över 1000 bilder av byggnader och miljöer i Göteborg inforda på Google Earth. Såväl dagsaktuella, gamla som visionära bilder har införts. Avsikten är att få såväl Göteborgarna som turisterna intresserade av Göteborg och få dem att bidra till en förstärkt medborgarkraft i den kraftsamverkan som krävs för ett bättre Göteborg.
OBS! Alla har möjligheter att kommentera bilderna och bidra med egna!
Google earth kan vara till god hjälp för att uppnå den eftersökta medborgardelaktigheten i stadsplaneringen.

Långgatorna
Centrum för Byggtnadskultur och Stadsmuseet inbjuder till diskussionskväll om Långatorna

Plats: Wallenstamsalen Stadsmuseet Norra hamngatan 12
Onsdag den 2 april kl 18.00 - 20.30
Program:
Presentation: Sören Olsson
Det nätverkande Långgatorna: Joakim Forseman
Långgatorna ett kulturhistoriskt värde: Anna Metenius
Bevara gamla hus: Christer Harling
Långgatorna i ett europeiskt perspektiv: Olov Fumarsla Husgaard
Diskussion ca 1 timma
Fri entré!

Veckans bild
"Centralposthuset"

2008 03 12

Veckans bild
"Pressad i 56år"

Möte om Angered i kväll
Ur artikel i SR Göteborg
Alla Angeredsbor är i kväll inbjudna till Blå Stället för en helkväll om framtidens Angered.Jan-Åke Ryberg samordnare för Vision Angered anser att det är oerhört givande att låta medborgarna vara med från början eftersom de har helhetssynen.
Det finns stora planer för Angered de närmaste tio åren.

2008-03-10

UTSTÄLLNING AV DETALJPLAN FÖR CENTRALPOSTHUSET
SYNPUNKTER FRÅN MEDBORGARKRAFTEN.COM
Läs och se skisser under forum/Centralposthuset!

2008 02 29

Storhotell i
CENTRALPOSTHUSET, DROTTNINGTORGET
Centrum för Byggnadskultur inbjuder till diskussionskväll
onsdagen den 5 mars kl 18:30
Stadsbyggnadskontorets informationssal, Köpmansgatan 20 (Traktören)

Ur kallelsen
Centralposthuset vid Drottningtorget är byggnadsminne.
Ägaren har för avsikt att bygga om posthuset till en hotell- och konferensanläggning och önskar göra en större tillbyggnad med två höghus på Posthusets gård. Förslaget påverkar stadsmiljön. Det har lett till både debattinlägg i pressen och ett upprop om att stoppa höghusbygget.

För att låta olika ståndpunkter komma till tals inbjuder Centrum för Byggnadskultur till en debattkväll, där planförslaget och den antikvariska konsekvensbeskrivningen kommer att presenteras av Malin Häggdahl och Sören Holmström från stadsbyggnadskontoret.
Professor emeritus Björn Linn kommer att berätta om Centralposthuset utifrån en arkitekturhistorisk bedömning och värdering. Ansvarig från länsstyrelsen och hotellförslagets arkitekt är också inbjudna.
Moderator: Helena Westholm, Centrum för Byggnadskultur

Förslag till detaljplan finns nu utställt på stadsbyggnadskontoret. Skriftliga synpunkter på förslaget ska lämnas till Byggnadsnämnden senast den 11 mars. Alla handlingar går att hitta på Göteborgs stads hemsida - fackförvaltningar - stadsbyggnads - nya planer -
"Hotell i Centralposthuset vid Drottningtorget".

2008 02 25

Fastighetsnämnden
Ur dagordningen för mötet den 25 februari.
UTVECKLINGSENHETEN
7 Dnr 1590/07
Motion av Kjell Björkqvist (fp, Ann Catrine Fogelgren (fp) och Mikael Jansson (fp) om ett programarbete för älvrummet mellan Älvsborgsbron och Tingstadstunneln

Ur motionen som i sin helhet kan hämtas hem från fastighetskontorets hemsida.
Älvstaden-det nya Göteborg
En av Göteborgs förnämsta kvaliteter är närheten till vatten.
De båda älvstränderna skall ses som ett samverkande stadsrum med älven som det naturliga sammanhållande länken.

Veckans bild
MED ANLEDNING AV DEN PÅGÅENDE STADSBYGGNADSDEBATTEN
Mark Isitt anser att översiktsplaneringens tre kraftbegrepp
inte är tillräckliga. Annelie Hultén och Lars Ivarsson håller med.

"De fem krafterna i framtidens stadsbyggande II"
(Målning)
Samt kompletterande text och förklaringar.

Vässingsö: fastighetsbestämning och fastighetsreglering
Sammanträde hölls onsdagen den 20 februari 2008 i Göteborgs Tingsrätts lokaler.
De som överklagat förättningslantmätarens beslut hade kallats.
Inom fyra veckor skall kompletteringar vara insända.
Ärendet gäller ett officialservitut från år 1856.
Läs utförligare beskrivning av ärendet!

Ur Arkitekten februari 2008
Sveriges Arkitekter informerar om
Parallella uppdrag och om Arkitekttävlingar
Sveriges Arkitekter tävlings- och upphandlingsservice
ger råd i alla typer av arkitekttjänster.

Ur Arkitekten Debatt februari 2008
Göteborg behöver idéer
Göteborg behöver ett vidgat visionsarbete för sitt fortsatta
stadsbyggande, anser Leif Bernholdsson.
Han föreslår en idétävling om Göteborgs framtid.
Han skriver bland annat att den pågående stadsbyggnadsdebatten förs med
partipolitiska förtecken och försök att genom dagspressen ge sken av
medborgarmedverkan. Södra Älvstrandsfrågan och Friggagatan debatteras
utan helhetssyn. Göteborg behöver omgående hitta rätt inriktning i stadsbyggandet.

2008 02 24

Veckans bild
MED ANLEDNING AV DEN PÅGÅENDE STADSBYGGNADSDEBATTEN
Mark Isitt anser att översiktsplaneringens tre kraftbegrepp inte är tillräckliga.
Annelie Hultén och Lars Ivarsson håller med.

"De fem krafterna i framtidens stadsbyggande I"
(Skulptur)

Ur Tidningen Frölunda
Färjetrafiken splittrar de borgerliga partierna
De borgerliga vill att kommunfullmäktige utreder om det är möjligt med
två personfärjelinjer till södra skärgården.
Se under forum!

"Älvrummet"
Den 20 februari öppnar "Älvrummet" för allmänheten.
Ett nytt forum för information och debatt om stadsplanering beläget vid Lilla Bommen.
Öppet mellan 11 och 14 varje dag i veckan.

Visioner viktigare än någonsin
Claes Caldenby skriver på ledarsidan i GP den 19 februari.
Det behövs visioner!

Veckans bild
"Skeppsbron en gång på 80-talet"

Ur Fria Ord i GP 16 februari av Lars Ivarson
Helhetsplanering för Heden/Avenyn på gång
Stadsbyggnadskontoret fick den 11 maj 2006 i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram ett program för Heden/Avenyn. Läs under Forum/Heden!

2008 02 13
Samtalet om Göteborg i Stadsmuseet den 13 februari

För samtalet hade man valt en alldeles för liten lokal. En stor del av åhörarna fick stå och många kunde inte släppas in. Intresset från allmänheten är stort.

Moderatorn Ingrid Lomfors lät först panelen debattera ett antal frägeställningar innan ordet lämnades över till publiken. I korthet kan sägas att en stor majoritet inte är nöjd med kommunens sätt att planera stan. Såväl Danmark som Holland tycks ligga ett steg före vilket Solveig Nielsen från projektet Copenhagen X klargjorde.
Översiktsplanens tre kraftbegrepp kom att diskuteras. Mark Isitt menade att man behövde en fjärde dimension, Arkitektur. Lars Ivarsson höll med om att de nuvarande tre dimensionerna inte är tillräckliga men att den kompletterande skulle begränsas till arkitektur kunde han inte hålla med om. Kritik riktades mot Norra älvstranden gestaltning.

Slutomdöme av AP: Debattörerna hade så olika förhållningssätt till stadsbyggande att det var svårt att se någon gemensam nämnare för framtiden. Alla tycks söka en fjärde dimension. Kanske Gullbergsvassvisionen "Quinta essentia" ändå var en början till nytänkande och en utredning som "Älvstaden" (bidrag till dialog Södraälvstranden) nödvändig att ta del av för att finna den bästa lösningen. (Filerna är placerade under länken "Södra älvstranden.)

Nästa samtal om Göteborg blir i mars om Långgatorna.

Panelen bestod av: Lars Ivarsson, Stadsbyggnadsdirektör, Anneli Hultén Socialdemokratisk ordförande i byggnadsnämnden och Mark Isitt Kulturskribent, samt Solveig Nielsen, arkitekt och projektledare på Copenhagen X

2008 02 06

Veckans bild
"Götheborg i vinterskrud"

Kommunfullmäktige
Den 31 januari antog kommunfullmäktige planen för Friggagatan.
Detta efter en återremiss till byggnadsnämnden som inte resulterade i någonting.

Byggnadsnämnden:
Ur föredragningslista Nr 3 för sammanträde den 2008-02-19
Utredning av planeringsförutsättnngar för ett nytt samhällsbyggnadshus
Handläggare: Anna Bertilsson
Förslag till beslut: Enligt skrivelse

Motion om att utreda förutsättningarna för en delad persontrafik
mellan Saltholmen och Fiskebäck
Handläggare Hans Ander
Förslag till beslut: Till Kommunfullmäktige

2008 02 05

ARKITEKTURENS HUS inbjuder till föreläsning

Barn i by, stora i stad. Tankar bakom tillkomsten av Västra Frölunda.
Claes Caldenby, professor i Arkitekturens teori och historia, Chalmers

Frölunda Kulturhus, torsdag 7 februari kl 19.00. Entré 30 kr

Samtalet om Göteborg som har påbörjats i Göteborgs-Posten
fortsätter nu i Stadsmuseet
.
Den 13 feb kl. 18.00 kommer Lars Ivarsson, Stadsbyggnadsdirektör, Anneli
Hultén Socialdemokratisk ordförande i byggnadsnämnden och Mark Isitt
Kulturskribent, och förhoppningsvis Anna Käring W hit till Göteborgs
Stadsmuseum för att fortsätta samtalet om Göteborg.Ingrid Lomfors leder
samtalet som är i foajén.


2008 01 31

Veckan bild
"Bikemässa i Göteborg"

TILLBYGGNAD AV LANDSARKIVET
Nytt från Fastighetsnämnden
Ur protokoll från nämndmötet den 28 januari 2008.

Avtal avseende genomförande av detaljplan för tillbyggnad
av Landsarkivet inom stadsdelen Lorensberg.
Godkänns
Yttrande (fp,m,kd)
Läs mer under Landsarkivet!

2008 01 22
Veckans bild
"an awsome photo"

Ur kommentarerna till bilden.

Bli delaktig i att öka kunskapen om Göteborg,
det gamla, dagens och framtidens Göteborg.
Detta ökar möjligheterna att utveckla stan positivt!

Se, till att börja med, arnepe1:s bilder från Göteborg i Google earth!

Ps. Genom att visa stort engagemang, från Göteborgarna sida, för stans
utveckling kommer säkert Google att satsa på bättre grundkartor och satelitbilder
över Göteborg. Jfr ex New York. DS.

2008 01 15

Veckans bild
"gravsten på Östra"

ARKITEKTURENS HUS
Lars Ågren - arkitekt, debattör, idégivare, professor
Utställning på Frölunda kulturhus 26 januari - 9 mars 2008
Läs under Arkitekturens Hus!

2008 01 08
Veckans bild
"Nice Picture"

Nytt från Byggnadsnämnden
Ur protokoll från nämndmötet den 11 december.
Friggagatan
Antagande av detaljplan för kv Bangården

Nämnden beslutade:
att inget nytt framkommit som föranleder någon annan bedömning och att därför sända ärendet tillbaka till kommunfullmäktige för antagande av detaljplan för kvarteret Bangården, Friggagatan inom stadsdelen Gullbergsvass.
(m) och (v) reserverade sig mot beslutet.

Tillbyggnad av Landsarkivet
Nämnden beslutade:
att ärendet tas upp i byggnadsnämnden i bygglovsskedet.
att föreslå kommunfullmäktige anta detaljplan för tillbyggnad av Landsarkivet.

2008 01 04
Veckans bild
"Saltholmen: hallucination"

 

Nästa sida!

Föregående sida

Senaste nyheter

 

 


.......
Nästa sida!