..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


55

Rubrik
SPA inkluderad i Science Park Heden

Inledning
Heden som en Science Park för den sociala dimensionen kommer att innehålla alla former av funktioner som krävs för kraftbalans. En SPA anläggning med möjligheter till bad i utomhusbassäng samt solbad på dess takterrass kommer att ingå i programmet för parken och bli ett av parkens höjdpunkter.

Beskrivning
Även om det i framtiden kommer att bli gott om badanläggningar utmed älven faller det sig naturligt att ett socialt centrum för friskvård också ska innehålla ett SPA.
Genom anläggningens utformning blir det naturligt att dess solterrass ligger på taket dvs i nivå med omgivande markplan. Det föreslagna läget, som framgår av planerna, är i nordvästra hörnet. Där kommer det att ligga väl avskilt ifrån omgivande gång och cykelstråk i anslutning till den stora dammen.

SPA betyder Salus Per Aqua, dvs hälsa genom vatten?
Det finns olika möjliga ursprung av ordet SPA.

SPA besöken är till för:
Hälsa, ökat välbefinnande, ett helare liv, ett friskare liv, mindre skadlig stress, friskt flödande energi och bättre balans

Tanken är att anläggningen skall rikta sig till alla medborgare,

För parkanläggningens övriga funktioner se bland annat förslag Science Park Heden med flera.

 ....................................MARKPLAN

........................PLAN 2 TRAPPOR NED

 
 

 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55

FÖRSLAG 55............ Här är du!
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63

.

FÖRSLAG 64-65

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker