eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade versionen

.
Nyheter 19 dec 2013


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! ..........Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
....
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ
.
  


 

 

 

 BILDER

  Bookmark and Share

 

 

 
Töllborg startar parti mot korruption
 

Fem arkitektkntor har utsetts för att rita
Nordens högsta byggnad på Hisingen.

Wingårdhs är en av de utsedda.

.................................

 
Veckans bild
"Krubba i Hagakyrkan"
 
Uppföljningsmöte inför medborgarstämman i mars 2014
Anordnare Staden vi vill ha den 11 och 12 december
Temagrupper: Göteborg Glokalt., Arbete, Bostäder,
Hälsa, Demokrati och Kultur,
 
Heden Tävlingsbidragen ska bedömas.
Medborgarna har möjligheter att granska försklagen och lämna in bidrag under december och januari
 
Veckans bild
"Allén mot Haga"
 

Public and private corruption - what do we know? What can be done?
Date: 17/12/2013 Time: 14.15-16.00
Place: Malmstensalen, Handelshögskolan

Föreläsare: Speakers:

Inga-Britt Ahlenius,
Visiting Professor, School of Business, Economics and Law

Bo Rothstein,
Professor in political science, Faculty of Social sciences

Ola Olsson,
Prof. in development economics, School of Business, Economics and Law

Michaela Ahlberg, Chief Ethics and Compliance Officer, Telia Sonera

Moderator Olof Johansson-Stenman,
Professor, Vice-dean, School of Business, Economics and Law 
Veckans bild
"Zlatan"
 
Veckans bild
"Kramen"
 
Veckans bild
"Från ovan"
 
PK36 Social Science Park
Läs det pågående processkonstverket!
 
Veckans bild
"glokalt"
 2013-11-13
 

Staden Vi Vill Ha bjuder in till uppstartsmöte måndag 25 november
inför medborgarstämman till våren.

Uppstartsmöte måndag 25 november
Tid: kl. 14-16 eller kl. 18-20
Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (nära Järntorget)
Läs inbjudan!


 
Veckans bild
"bostadsdagen II"

 

Veckans bild
"bostadsdagen I"

 

 
2013-10-19
 
Veckans bild
"höst i Långedrag"

 

Heden ....Kommunens .Program för parallella uppdrag!

Läs även tidigare presentationer här: Hedens framtid

Heden som en Social Science Park


Hedenförslagen till GBG 400 år


En fingerad guidad tur år 2020!

Definition av begreppet Social Science Park

I januari 2014 kan medborgargruppen lämna sina synpunkter.

 
Veckans bild
"höst i Biskopsgården"

 

Processkonstverk nr 35
GÖTEBORGS FRAMTID: DEN FABULÖSA STADEN
från 2013
Göteborg står inför stora förändringar
Många epitet används för att beskriva visionen av framtidens Göteborg. Den goda staden, En stad för alla, Rätten till staden, Staden vi vill ha, Göteborgs framtid, Älvstaden osv.
I detta processkonstverk kallas Göteborg för
"Den fabulösa staden"
, staden som överträffar allt.

 

Medborgarstämma
GÖTEBORGS FÖRSTA MEDBORGARSTÄMMA 22 - 23 MARS 2014
Det är vi som bor i staden som ska skapa staden vi vill ha! I mars 2014 bjuder Staden Vi Vill Ha in till ett forum för att gemensamt ta tag i att forma vår vardag och framtid. Stämman ska ta fram en Medborgaragenda med invånarnas förslag inför valet 2014.
Fokus kommer att ligga på följande teman:
Utbildning - Bostäder - Hälsa & Vård - Trafik - Demokrati - Kultur - Jobb - Göteborg Glokalt

Uppstartsmöte 25 november klockan 14-16 eller klockan 18-20
Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 6B VÄLKOMMEN!
Läs mer på www.stadenvivillha.se
 

Bostadsdagen Välkommen till Bostadsdagen!

Under förmiddagen arrangerar vi föreläsningar på tre teman:
Bygga billigt - Bo annorlunda - Renovera demokratiskt
Föreläsningarna hålls på svenska och vi försöker ordna översättning till engelska och fler språk efter resurser.
Efter föreläsningarna följer workshops inriktade på lösningar,
och därefter rundar vi av genom att diskutera hur vi kan agera
tillsammans för att komma vidare.
Deltagande är gratis. Mat finnas till självkostnadspris.
Anmäl dig genom att skicka ett mail till: stadenvivillha@gmail.com
NÄR? 26 oktober 2013
VAR? Göteborgs Stadsmuseum
TID? 10-17.00 föreläsningar och workshop
17.00 och framåt, mat & fest

Tidningsblad!

 

Bostadskrisen
Gemensamma tekniska byggregler i hela landet ska underlätta byggandet av fler och billigare bostäder. Regeringen föreslår därför att kommunerna inte ska kunna ställa krav som går längre än de nationella normerna.
Skriver bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Läs mer!

 
2013-10-07 
 
”Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd”.
Rapporten presenterades på Moderna museet i Stockolm i torsdags. En namnkunnig panel var på plats.
Boston Consulting Group BCG har tagit fram rapporten. Författarnas ambition är att lyfta debatten till de frågor som driver Sveriges totala välstånd och att satsningar i budgeten ska gå till de områden, som har störst potentiell genomslagskraft. Läs rapporten!

 

REconomy
REconomy Project har skapats för att hjälpa till att bygga upp kapaciteten hosTransition Initiatives. Läs mer!

 

BASINKOMST
En grundinkomst är en inkomst utan förbehåll alla beviljas på individuell basis, utan behovsprövning eller arbetsvillkor. Läs mer!

 
Veckans bild
vecka 40"soluppgång"
 

DIY, ICKE-FORMELLT OCH FORMELLT LÄRANDE
ur DIY, icke - formellt lärande och ungas självförverkligande
av Erik Hannerz
Den enklaste formen för definitionen av det som kallas ett DIY-tänkande
(do-it-yourself): Att göra saker och ting själv, utifrån egna premisser och intressen men ändå i samverkan med gruppen.
Läs mer!

 

Social Impact Bonds – ett kontrakt med den offentliga sektorn.
Skrivet av Torbjörn Hallgren Publicerad 2012-08-03 av Red.

Vad kan övriga världen lära av Storbritannien och deras system med samhällsuppbyggande obligationer, så kallade social impact bonds?

Läs mer!

 
 
Veckans bild
vecka 40"Maersk Line"
 

GÖTEBORGS GRÖNA OBLIGATIONER
Ur artikel i GP
Rusning efter Göteborgs nya gröna obligationer
av Peter Sundberg, ref AP
Den 27 september släppte Göteborgs stad sina första gröna obligationer på marknaden.
Läs mer!

 

 

 

 

 
Veckans bilder juli - augusti- september
vecka 29 "gårdsrum med TV", vecka 30"myrstack" ,
vecka 31"Skogsbonaden", vecka 32"gårdsrum med TV" ,
vecka33"Inlandsbanan", vecka 34"Grekland",
vecka35"husrest", vecka 36"gammal bro i Grekland" ,
vecka 37"utsikt från gammal bro", vecka 38"porto, ruin vid floden" ,
vecka 39"Porto, hus vid floden "
 
Veckans bild
"vattenfenomen"
 
Veckans bild
"naturfenomen"

 
2013-07-01
 

Fastighetsnämnden protokoll 2013 06-14
Yttrande över motion av Martin Wannholt (M) Marianne Bergman (KD)
och Kjell Björkqvist (FP) om muddring av infartsleden till Fiskebäcks hamn, fiskhamnen.

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar på förslag av Jalya Zeqiraj (S)
att bordlägga ärendet.

Tilläggsyttrande MP,S,VP
Yttrande till Byggnadsnämnden över förslag Utbyggnadsplanering.
Förslag till beslut.
...Fastighetsnämnden välkomnar att staden tar fram en ny utbyggnadsplanering som ger en samlad bild av stadens ambitioner för utbyggnad, samtidigt som det blir tydligare för invånare och aktörer på byggmarknaden hur stadens vilja ser ut.

 

Veckans bild
"Ljusfenomen""
2013-06-18
 

Lokal Social Science Park Bergsjön
Förslag inlämnade till SDN

Stora outnyttjade resurser finns i det sociala och humana kapitalet.

Läs!

 
Veckans bild
"Bergsjön våren 2013 Lokal Social Science Park"
 
GP Debatt 7 juni
Vi behöver debattera arkitektur
Arkitekturdebatten lyser med sin frånvaro i svenska medier.
Avsaknad av debatt leder till likriktning.
Skriver Anna Ranow

ARKITEKTUR

 
Veckans bild
"Bergsjön våren2013 IV"
 
Miljö- och klimatnämndens möte idag 4 juni.
Ett gemensamt förslag till Göteborgs första miljöprogram har
arbetats fram ac ca 80 personer.
Programmet vållar politisk strid.
Det innehåller över 200 konkreta åtgärderför att nå miljömålen.
Politiker vill skicka tillbaka programmet för omarbetning

 

 
Veckans bild
"Bergsjön våren 2013 III"
 
Veckans bild
"Bergsjön våren 2013 II"
 

Kommunfullmäktige 2013-06-13 snabbprotokoll

Motion av Kjell Björkqvist (FP) och Kristina Bergman Alme (FP) om en strategi för att bygga och bevara billiga bostäder i Göteborg
Beslut:Bordlagd

Sammanträdesdatum 2013-05-28
Göteborgs Stad Byggnadsnämnden, protokoll
§ 204 Dnr 0735/04
Program för kontorslokaler för Göteborgs universitet i Vasastaden
Till behandling företogs ärende angående ovan nämnda program.
På förslag av Kjell Björkqvist (FP) beslöt byggnadsnämnden: att
bordlägga ärendet.

 
Veckans bild
"Bergsjön våren 2013 I"
 
Bilpooler i prioritet i p-kön på Saltholmen
Förbättrade parkeringsmöjligheter dröjer påSaltholmen. En utredning är påbörjad för att se över behoven, men tidigast 2015 kan ett beslut fattas om en ny lösning.
 
Veckans bild
"London våren 2013 II"
 
Frihet i fokus när lokala eldsjälarskapr diskussion på scen
Närboendes erfarenheter och talanger kan hjälpa till att forma Frölunda kulturhus i höst. "Det är ett bra sätt att lära sig ett nytt språk på, Med hjälp av sällskapet här kan upptäcka mina talanger".
 
 
Veckans bild
"London våren 2013 I"
 

LNG-TERMINAL GÖTEBORG
Swedegas och Vopak i samarbete med Göteborgs hamn
planerar att bygga en terminal i Göteborg
LNG är flytande naturgas, Liquefied natural Gas, och består till största delen av metan. När naturgasen övergår från gas till vätska, vid -162 grader, minsksr den i volym mer än 600 gånger.

 
 
Ur debatt i GP
Sverige behöver en ny skolkommission
Skolan är i kris. Skriver rektorer i nätverket för IM i Sverige.
Vi behöver en ny skolkommission- inte flera kortsiktiga politiska utspel
.

 

 

2013 05 15

FISKEBÄCK Information om vad som ska ske med Sjöbacken dröjer.

Läs mer!

 

Ny webbsida ska ge ungdomar i Västra Göteborg inflytande
Läs mer om hemsidan!

Ungdomsnätverket Gun
Läs mer!

2013-05-12
Paneldebatt på Avenyn om Avenyn den 7 maj 2013
Vikten av att se Avenyn som en del i helheten påpekades bland annat.
Inget förslag på hur detta kan ske nämndes.
Debatten inspirerade till att mejla om förslaget, som finns redovisat här och som lämnats in till Göteborg & Co som förslag till Göteborg 400 år.
Läs mejlet! ............LLäs förslagen till Göteborg 400 år
Läs Heden som social central mötesplats och science park

 

En effektivare plan- och bygglovsprocess
Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013

Regeringen gav Plangenomförandeutredningen ursprungligen i
uppdrag att se över reglerna om genomförande av detaljplan.

Uppdraget har senare utvidgats till att också utreda förutsättningarna
för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen
genom att se över
. kravet på detaljplan,. kravet på bygglov,. möjligheterna att använda s.k. enkelt planförfarande, och. möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra åt kommunal nämnd att anta en detaljplan.

Ladda ner!

 

Kommunstyrelsens möte 8 maj

Ur föredragningslistan
2. Styrnings- och uppsiktsfrågor för staden
2.1 Förslag till kommunfullmäktige
Folkinitiativ avseende folkomröstning om trängselskatt i Göteborg 2014
Anteckningar
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-24 Stadsledningskontoret
Folkinitiativ gällande folkomröstning om trängselskatt i Göteborg
Förslag till beslut:I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Folkinitiativet om folkomröstning gällande trängselskatt i Göteborg avslås.


Förslag till biblioteksplan för Göteborgs Stad 2013-2021
Anteckningar
Återremitterat den 25 maj 2011 Utbytessidor nr 11 och 12 i bilaga 1
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kulturnämnden att genomföra en utredning med deluppdrag i enlighet med punkterna A till E under rubriken ”stadsledningskontorets övervägande” i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2. Förslag till biblioteksplan enligt bilaga 1 antas.
3. Kulturnämnden får i uppdrag att vid behov föreslå kommunfullmäktige uppdateringar och revideringar i biblioteksplanen.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsbiblioteket/kulturnämnden att samordna framtagning av en biblioteksplan förklaras fullgjort.


Förslag med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag: Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelarna i stadsplaneringen
(Bordlagt 2013-01-23, Omr 2.1.1, 2013-03-06, Omr 2.1.8)
Anteckningar
Yrkande M, FP och KD
FÖRSLAG TILL BESLUT
Att återremittera ärendet för klarläggande av ovanstående.


Samordning av stadens arbete med överskott av berg-, ler- och jordmassor
Anteckningar
Förslag till beslut I kommunstyrelsen: Fastighetsnämndens uppdrag att samordna stadens arbete med överskott av berg-, ler- och jordmassor förtydligas i enlighet med detta tjänsteutlåtande.


Förslag om innehåll i kompletterande arenaförstudie
(Bordlagt 2013-03-13 Omr 2.2.3)
Anteckningar


Kulturhusutredning
(Bordlagt 2013-01-16, Omr 2.2.5, 2013-02-06, Omr 2.2.2, 2013-03-06, Omr 2.2.16, 2013-03-13 Omr 2.2.6)
Anteckningar
Yrkande FP, M och KD
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Att uppdra till stadsledningskontoret att utreda en struktur och modell för finansiering av kulturhusinstitutioner i enlighet med detta yrkande.

 

2013-04-29

Veckans bild
"Kvillebäcken II"

 

Båttrafik Södra Skärgården Rapport ver 1.0 pdf
Rapport 2011:102

Frågor ! Mejla styrelsen

 
Social Science Park Definition och bakgrund
Läs mer!
 

Social Science Park = Lösningen
Vetenskap + kultur = Sant
Vetenskapsfestival och debatt om biblioteken i Göteborg.
Läs mer!


...SSP
 

GRÖNPLAN, TRAFIKSTRATEGI OCH UTBYGGNADSPLANERING
2011 fick Göteborgs Stad i uppdrag av politikerna att ta fram tre olika strategier för hur stadsutvecklingen kan se ut med fokus på park- och naturområden, trafik och utbyggnadsplanering.

För att Göteborg ska fortsätta att vara och utvecklas till en attraktiv och hållbar stad krävs en samordnad planering. De tre strategierna är ute på remiss under april- juni och ska behandlas både internt och externt inom Göteborgs Stad.
Översiktsplanen, som är kommunens långsiktiga vision om användningen av stadens mark- och vattenområden och om hur bebyggelsen ska utvecklas, har legat till grund för att ta fram de tre strategierna. Grönplan, trafikstrategin och utbyggnadsplaneringen är alltså en fördjupning av översiktsplanen med fokus på ovan nämnda områden.
Remisstiden sträcker sig till 30 juni 2013, därefter kommer tjänstemän på respektive förvaltning att bearbeta synpunkterna, fördjupa och komplettera strategierna för att till sist presentera tre strategier som politikerna kan ta beslut om. Innan årsskiftet ska de tre strategierna presenteras.

Inbjudna organisationer, politiska partier, branschorganisationer och intresseorganisationer som ska lämna sina synpunkter kan göra det via webbenkäten, e-post eller genom att posta strategierna med era synpunkter.

 

Veckans bild
"Kvillebäcken I"

 

 
Samhällsutvecklingsråd - Västra Göteborg
Ur Snabbprotokoll från SDN Västra Göteborgs sammanträde 2011-09-01
Stadsdelsnämnden beslutade på sammanträdet den 14 juni att inrätta ett
samhällsbyggnadsråd samt att utarbeta ett reglemente för detta råd. Utifrån det utvidgade uppdraget i det nya reglementet för Göteborgs stad föreslår
stadsdelsförvaltningen ett namnbyte till samhällsutvecklingsråd för att tydligare knyta ihop samhällsplaneringsfrågorna.
Ett samhällsutvecklingsråd inrättas.
 
2013-04-18

Remiss Vindplats Göteborg – Vinga Vind

Göteborgs Stad Västra Göteborg
Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10
Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslås besluta
1. Tillstyrka planerna på en vindkraftspark vid Hake fjord – Vindplats
Läs remissen!

 

2013 04 15

Nya Hisingsbron; Tävlingen är utlyst!

 

Läs mer!

Se förslaget till bro inlämnat till Göteborg 400-årsjubileum

 
Veckans bild
"flaskor"
 

AVENYN; WHITE ARKITEKTERS FÖRSLAG
2013 PRESENTATION I ÄLVRUMMET
BILDER

SAMT KRÖGARNAS SYNPUNKTER
UR ARTIKEL I GP
Läs mer!

 

"Framtiden är redan här"

Invånarnas roll i planering och stadsutveckling håller på att förändras och samhällsbyggande sker i nya former där medborgardialoger får allt större utrymme. Synen på medborgar-deltagande utvecklas och tjänstemän på olika nivåer och från skilda förvaltningar får ett delat ansvar för helheten.
Deras arbete balanserar hela tiden mellan kontroll och öppenhet.

Tolv deltagare i forskningsprojektet Mellanplats skriver om dialogens platser och former.

Läs boken!

 

Khan Academy

Nästan alla har saker som man aldrig förstod i skolan. I stället för att få hjälp med det så får man ett betyg som visar att man inte har förstått och skickas vidare till nästa nivå, där man förstår ännu mindre eftersom viktig förståelse saknas.

LÄS MER!

 
Veckans bild
"Nya P-platser i Långedrag"
 

Toredammen

Läs förprövningen m m!

.TOREDAMMEN
 
Veckans bild
"fönster"

 

GU Göteborgs universitet vill inte bygga
Stadsbygnadskontoret har under en längre tid utrett tänkbara platser för en ny administrationsbyggad för GU. Schillerskas gård och Vasaparken har nämnts.
Under senaste byggnadsnämndsmötet informerades, att GU inte längre vill bygga nytt utan kommer att satsa sin kraft på att gemomföra planerade projekt vid Näckrosdammen och Medicinarberget.
Läs Medborgarkraftens skrivelse till myndigheterna
2013-03-29

 
Veckans bild
"utsikt"

 
3xScience Park + Social Science Park
Mejl har gått ut till samhällsföreträdare som Kommunstyrelsen och kommunens samtliga utvecklingsledare.

Bakgrund: Artikeln ”Livsviktiga 3xScience Park” i Älvstrand #1.2013 Citat” När näringslivet, samhällsföreträdare och forskningsvärlden möts på lika villkor skapas idéer och innovationer ...

Problemet: En viktig länk saknas
Huvudtemat för Gbg 2021 ska enligt beslut vara hållbar utveckling. Göteborg ska bli världsbäst i stadsutveckling. Medborgarna ska bli delaktiga. S2020 inbjuder nu till djupdemokrati. Forskningsprojektet mellanplats går nu ut med en inbjudan med gratis föredrag och seminarier i hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Medborgarorganisationer växer upp för att bli delaktiga. Medborgardialoger underifrån pågår.
Problemet är att det saknas en Social Science Park.

Lösningen: En Social Science Park (Se bifogad fil.)
Läs
HEDEN I FRAMTIDEN

3xScience Park + Social Science Park

3xScience Park + Social Science Park

3xScience Park + Social Science Park

 

 

Vindplats Göteborg
Göteborg Energi informerar att ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har skickats till Mark- och miljödomstolen.28 mars, 2013

Tillståndsprocessen för Vindplats Göteborg går vidare. Nu har tillståndsansökan enligt miljöbalken lämnats in till Mark- och
miljödomstolen och kommer att bedömas för ett eventuellt miljötillstånd.

 
Veckans bild
"Centrum"
 
Veckans bild
"Ängholmen"
 
Veckans bild
"muddring för ledning till S skärgården"
 

Heden
Insänd pdf till City Planner - Heden
HEDEN I FRAMTIDEN
Förslaget: Kommunen har under åtskilliga decennier reserverat Heden för något stort. Nu har tillfället kommit. Kommunen ska enligt beslut satsa på medborgardelaktighet. Medborgarorganisationer står beredda likaså stadsdelsnämnderna. Forskarna har i dagarna presenterat en rapport om medborgardelaktighet. Den påvisar både styrkor och svagheter samt möjligheter och hot med ett ökat medborgarinflytande.

 
Veckans bild
"vinter 5"
 

Hemsidor till Sjöbergen

Sjöbergens södra odlarförening

Sjobergen norra odlarförening

 
Veckans bild
"vinter 4"
 

Fiskebäck Sjöbacken

Referat från mötet den 12 februari på SDN Västra Göteborg

Läs referatet!

 
Veckans bild
"vinter 3"
 

Heden digital förslagslåda

Arkitekter och göteborgare får lämna förslag om Heden -
31 jan 2013 – 15 mars 2013. Även göteborgarna bjuds in att tycka till om Hedens framtid. Även göteborgarna bjuds in att tycka till om Hedens framtid. På torsdagen öppnades en digital förslagslåda. Här kan vem som helst med hjälp av ett webbaserat verktyg vända och vrida på ett digitalt Heden och lägga in sina förslag direkt på kartan, med bilder om man så vill.
s medborgarkraftens förslag!

 

Fiskebäck
Sjöbacken

Informationsmöte i samband med stadsdelsnämndens nästa möte.
Nu kan Sjöbacka komma att skyddstäckas!
Medborgarkraften har fått en inbjudan!
Läs!

 

Vårens Bästa Dokumentärer på Doc Lounge!

THE HUMAN SCALE (DANMARK / 2012 / 83 min)
Tisdag12 februari visas en film om urbanisering, stadsplanering och de mänskliga behoven i städerna. Efter filmen följer en paneldiskussion. Inga reserverade platser.Kom tidigt!

Regi: Andreas Mol Dalsgaard; Text/Tal: ingen text/engelska
Plats: Kristallen, Stora Teatern
Tid: Tisdag 12 februari, Insläpp och DJ 19.00, Film 20.00, Panelsamtal 21.30. Entré: 70 kr Förboka biljetter här!

FILM STORA TEATERN
 
Veckans bild
"vinter 2"
 

Presentationer i Älvrummet
Planer för Frihamnen redovisades. tisdag den 5 februari.

Sopplunch 6 februari. Köpenhamns stadsarkitekt berättade om Köpenhamns utveckling.

 
Mellanrum på Stadsmuseet den 30 jauari
Staden vi vill ha presenterades. En introduktion följdes av en
Pecha Kucha presentation (20st bilder a 20 sek) samt en gruppdiskussion om dialoger.

Se Pecha Kucha i pdf- format med texterna!

 
Veckans bild
"vinter 1"
 
Förslag till fullmäktige
2.1.1. 0993/12
Förslag med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag:
Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelarna i stadsplaneringen
Beslut
Bordlagt

 
Veckans bild
"omväg"
 
Veckans bild
"VÅGA SE II"

 
Veckans bild
"INSLAGET"
 

Quinta Essentia En stad för alla II Processkonstverk nr 34

 

Till första sidan PK nr 34

 
Veckans bild
"VÅGA SE I"
 
Staden Vi Vill Ha
Första nyhetsbrevet!


 
Veckans bild
"God Jul!"

 
Torbjörn Wikland har lämnat en rapport
Ur GP artikel!

Muthärvan blev dyr för Göteborg! Den kan ha kostat en halv miljard i förlorat förtroendekapital, konstaterar civilekonomen Torbjörn Wikland. Han är osäker på om skadorna någonsin kan repareras.

..GÖTEBORG
 
Medborgarkraftens synpunkter på Miljöprogrammet insänt
Läs rapporten!
 
 
Veckans bild
"Gustav Adolfs torg julen 2012"
 

Veckans bild
"Långedrag"

 

 

PECHA KUCHA

FFS evenemang i älvrummet
Jesper Larsson berättar om bland annat Pecha Kucha!.
Presentationsmetod där man presenterar med hjälp av 20 bilder som var
och en visas i 20 sek och sen automatikt växlar til nästa.


Läs mer om Pecha Kucha!

 

Veckans bild
"isen kommer"

 

 

2012-11-27
 

Ecovillage Svandammen

Events.Sammankomst för alla på intresselistan och andra nyfikna
28 November 2012 från 18.00 till 20.00 – Ekocentrum (vid Kapellplatsen)

Dialogmöte om Projektet. Vad och Hur. Möjligheterna framöver.

Vi skapar en större ekoby i Göteborgstrakten med ekologiskt, ekonomiskt och estetiskt byggande i egen regi. Vi får därigenom gemenskap, livskvalité och kan leva hållbart på riktigt.

 

.ECOVILLAGE

 

KAMPEN OM STADSRUMMET

Trafikdebatt i älvrummet onsdag 18 november klockan 18.00-19.30

Malin Andersson: Mistra Urban Future/Trafikverket
Sofia Hellberg: Trafikkontoret
Olof Antonson: Yimby Göteborg
Conny Johansson: Cykelfrämjandet
Carolin Folkeson: Stadsbyggnadskontoret
Malin Widehammar: stadenvivillha.se
Theo Papaioannou: Vägvalet
Ted Waernberg: Motormännens Riksförbund
Marina Johansson: Socialdemokraterna

Läs bloggar av vår stadsarkitekt Björn Siesjö och Vägvalets Theo Papaioannou.

Till bloggar
Älvrummet Blogg
Vägvalets
Vårt Göteborg

Ur Vårt Göteborg
Framtidens trafik temat för debatt
Debatten är den andra i serien Göteborg Live där stadsarkitekt Björn Siesjö är återkommande deltagare och ”röd tråd”.

Debatterna har dragits igång av stadsbyggnadskontoret, bland annat för att bredda samtalet om stadsutveckling även till yngre kretsar. Den 28 november är rubriken ”Trafikdebatt – Kampen om stadsrummet”.

 

Veckans bild
"cykeltaxi III"

Vanlig syn i Berlin!

 


 

Parallell valuta löser arbetslösheten!

Alf Hornborg Pengar -en kulturell idé på You Tube

professor vid Lunds Universitet i humanekologi.
Se hans video på You Tube!
http://www.youtube.com/watch?v=
YdJUGPQ5vwM&feature=relmfu

Läs också Arne Persons idéer om hur detta skulle kunna förverkligas i Processkonstverk 1 från år 1994, som gick ut på samråd till en bred samrådskrets inkluderande de politiska partierna.
Processkonstverket kom till efter forskning om förnyelsen av storstadsnära bostadsområden och var en vädjan till politikerna att få med ett socialt perspektiv i den nya översiktsplanen. ÖP99 fick med Medborgarkraften som dess tredje kraft och gav namn till denna hemsida.

Processkonstverk nr 1
från 1994
Utdrag ur samrådshandlingen.
Experimentet
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och rika samhällen.

 

 
Veckans bild
"cykeltaxi II"
 

Kommunfullmäktige protokoll nr 10 2012-11-08
Motion av Theo Papaioannou (VägV) om “Göta Ringen” - Göteborgs nya ringled
Tidigare behandling Bordlagt den 11 oktober 2012, § 36.

Yrkanden
Theo Papaioannou (VägV) yrkar bifall till motionen.
Abbas Zarrinpour (S) och Stefan Kristiansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. Omröstning begärs.
Omröstning
Godkänd voteringsproposition ”Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Theo Papaioannous yrkande”.
Omröstningen utfaller med 77 Ja mot 3 Nej. 1 ledamot var frånvarande.
Beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag:
Den av Theo Papaioannou väckta motionen avslås med hänvisning till trafiknämndens yttrande.
Reservation
Representanterna från Vägvalet reserverar sig mot beslutet enligt följande:
Vi anser att en utbyggnad av Göta Ringen är angelägen för att avlasta genomfartstrafiken i Göteborg. En utbyggnad kan genomföras till en begränsad kostnad och störning för omgivande bebyggelse.
.....................................................................................................
Hemställan från fastighetsnämnden om bemyndigande att utge ekonomiskt stöd/bidrag till föreningar, organisationer eller enskilda i syfte att stimulera stadsnära odling

Beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag:
Fastighetsnämnden bemyndigas att utge ekonomiskt bidrag till föreningar och organisationer i syfte att stimulera stadsnära odling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veckans bild
"Cykeltaxi I"
 
2012-11-20
 
Staden vi vill ha, är inbjuden för att delta i debatten i Älvrummet
onsdagen den 28:e november Kl 18.00-19.30.
Temat är TRAFIK. Motorvägar eller cykelvägar m m.
Kim Lundemo på stadsbyggnadskontoret som ansvarar för arrangemanget ser gärna att -Staden vi vill ha - medverkar.
I slutet på denna vecka kommer det ut annonser i pressen om debatten.


 

Ur Byggnadsnämndens protokoll Sammanträde 2012-10-30
Älvstaden
Hanna Areslätt informerade om arbetet med - Älvstaden - öppen för världen,
inkluderande, grön och dynamisk, där kommunfullmäktige har antagit förslaget.
Materialet delas ut vid nästa byggnadsnämndsmöte.

 

Fastighetskontoret Ur protokoll 2012-10-29

Spontaneous city på Ringön
Hanna Areslätt SBK och Sofie Bårdén FK lämnar en muntlig föredragning.

Beslut
Föredragningen antecknas till protokollet.


SDN Västra Göteborg Ur protokoll 2012-10-30

Information om detaljplan för centrum och bostäder vid Opaltorget
Malin Häggdahl, arkitekt på Stadsbyggnadskontoret informerar om förslag till detaljplan på Opaltorget.

På sammanträdet den 27 november kommer stadsdelsnämnden att yttra sig över föreliggande förslag till detaljplan.
__________________________________________________________
Funktionshinderplanen för åren 2013- 2015
Stadsdelsnämnderna Angered, Centrum, Västra Göteborg och Norra Hisingen har resursnämndsuppdrag kring planering och samordning av bostäder med särskild service, korttidshem och daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget omfattar även förmedling av bostäder med särskild service samt metod- och kompetensutveckling. I uppdraget ingår också att utifrån inventering och beskrivning av behov årligen upprätta en plan.
_________________________________________________________
Äldreboendeplan för Göteborgs stad 2013-2016
Respektive stadsdel har ansvar att planera för sin befolkning. När det gäller äldreboenden förutsätts planeringsarbetet ske i nära samarbete mellan stadsdelsförvaltningarna.
Stadsdelsnämndens beslut
1. Förslaget till Äldreboendeplan för Göteborgs Stad godkänns.
vidare beslutar stadsdelsnämnden att bifalla yrkandet från MP, S och V.
2. Förslaget till äldreboendeplan anpassas så att antalet tillgängliga i lägenheter i äldreboenden inte minskas från dagens nivå.

 
Veckans bild
"höst"
 

Kommunfullmäktige Ur protokoll 2012-10-11
Interpellation av Theo Papaioannou (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om hantering av folkinitiativ i Göteborgs Stad
Tidigare behandling
Bordlagt den 6 september 2012, § 34.Handling 2012 nr 133.

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) har överlämnat interpellationen till kommunalrådet Thomas Martinsson (MP) för besvarande. Thomas Martinsson besvarar interpellationen varefter överläggning äger rum.
______________________________________________________
Vision och strategi för Centrala Älvstaden

Yrkanden

Tom Heyman (VägV), Kjell Björkqvist (FP) och Martin Wannholt (M) yrkar bifall till förslaget från FP, M och KD i kommunstyrelsen. Anneli Hulthén (S) och Kia Andreasson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet från S, MP och V i kommunstyrelsen.Kia Andreasson (MP)
anmäler att tilläggsyrkandet från MP i kommunstyrelsen ändras till ett yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. Omröstning begärs.
Omröstning
Godkänd voteringsproposition ”Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Tom Heymans m fl yrkande”. Omröstningen utfaller med 43 Ja mot 35 Nej.
Beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg enligt yrkande från S, MP och V i kommunstyrelsen:
1.
Kommunfullmäktige antar ”Älvstaden – vision och strategier” i enlighet med vad som redovisas i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
2.
Kommunfullmäktige uppdrar till berörda nämnder och styrelser att lägga Vision Älvstaden till grund för sitt fortsatta planerings- och genomförandearbete.
3.
Kommunfullmäktige förklarar uppdraget till kommunstyrelsen ”att svara för ledning och samordning av Vision Centrala Älvstaden som fullgjort.
4.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och styrelser ta fram en plan för genomförande av Vision och strategi för Älvstaden i enlighet med yrkandet från S, MP och V den 29 augusti 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veckans bild
"kvarter"
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Betänkande Nystartszoner (SOU 2012:50)

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-10-31

Stadsutveckling, Klimat och Miljö Mari Tastare
Yttrande enligt bilaga 1 översänds till Finansdepartementet som Göteborgs stads remissyttrande över betänkandet Nystartzoner (SOU 2012:50).
Sammanfattning
Göteborgs stad har erbjudits möjlighet att besvara Finansdepartementets remiss Betänkande Nystartzoner (SOU 2012:50). Departementet önskar svar senast den 12 november 2012
Läs hela förslaget!

Kommunstyrelsen 2012-11-14
Ur föredragningslistan

Yrkande angående avsättning och inrättande av en Utvecklingsfond
Bakgrund I fullmäktiges budgethandling för 2013 finns en beskrivning av en rödgrön ambition att inrätta en Utvecklingsfond. Den rödgröna majoriteten har tidigare väckt frågan om att inrätta en Social investeringsfond. I budgethandlingen har vi nu vidareutvecklat denna idé till att istället bli en Utvecklingsfond.
Läs rapporten!

 
Veckans bild
"På frammarsch: Staden Vi Vill Ha"
 
2012-10-21
En tvådagars grundkurs i Deep Democracy med Myrna Lewis
Thomas Jordan som deltog i kursen har på sin blogg beskrivit processen. Läs den här!

 

..S2020

 

2012-10-16

En tvådagars grundkurs i Deep Democracy med Myrna Lewis

Myrna Lewis kommer att lära ut praktiska metoder i processledning.
Målen med kursen:
Att förstå hur grupper formas och varför motstånd uppstår.
Att få redskap för att leda gruppsamtal och fatta beslut.
Att få insikt i grupp- och interpersonlig dynamik.

 

Göteborgs Stads Miljöprogram

Programmet kommer nu att gå ut på remiss.

 

 
 
Veckans bild
"Staden vi vill ha modell på Röhsska"
 
 

Göteborgs Stad
Stadsledningkontoret

Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen.

Utfärdat 2012-07-17 Ingrid Larsson Vice stadsdirektör
.................................Klas Forsberg
Stadsledningskontoret

Läs rapporten och tjänsteutlåtandet!

FÖRDJUPA

DEMOKRATIN

ÖKA MEDBORGARNAS

MÖJLIGHETER

TILL INFLYTANDE

 
 

Mellanrum nr 37 onsdagen 2012-09-26
Ett socialt blandat boende

Läs rapporten!

  M
E
L
L
A
N


R
U
M

  

2012-09-25

 


"STADEN VI VILL HA"
Artiklar i Göteborgs Fria tidning

"Nu sätter vi igång möte" torsdag 27 september
Nu samlas vi för att sätta igång med Staden Vi Vill Ha.
Vi stakar upp fortsättningen och bildar tema- och arbetsgrupper efter intressen. Hur ska processen gå till? Vad är olika personer intresserade av? Hur ska vi göra det?

När: Torsdag 27 september kl: 18.00-20.30
Obs! kl:17:30-18:00 Introduktion för nya.
Ifall man har missat infomötet
den 11/9 kan man få en kort presentation här.
Var: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1b, Järntorget.

 
Veckans bild
"UNDER ARBETE"
 
 
 

TEDxGöteborg den 10e oktober
Beyond Borders
A one day event with 15-20 speakers sharing their ideas, innovations and experiences on what beyond borders means to them.
Läs mer på deras hemsida och ansök om att närvara som besökare.

www.tedxgoteborg.com

TEDx Göteborg
 
 Veckans bild
"ALBANIEN"
 
 Ur Byggnadsnämndens protokoll från möte 2012-09-04
Detaljplan för Skeppsbron m m inom stadsdelen Inom Vallgraven
Till behandling företogs ovan nämnda ärende angående detaljplan inom stadsdelen Inom Vallgraven.
På förslag av 1:e vice ordföranden Kjell Björkqvist (FP) beslöt
byggnadsnämnden: att bordlägga ärendet.

Byggnadsnämnden beslöt: att ställa ut detaljplan för centrum och bostäder vid Opaltorget inom stadsdelarna Tynnered och Önnered.


Köpstadsö
Karin Holmström och Magnus Sigfusson informerade om inkommen begäran om förhandsbesked på Köpstadsö.
Anteckning gjordes.


Ur Fastighetsnämndens föredragingslista 2012-10-01
Uppdrag till kontoret i samband med rapporten "Ett socialt blandat boende"
Bordlagt 2012-09-03

Fastighetsnämnden den 3 september 2012
Uppdrag S, MP, V
Ärende 05 Ett socialt blandat boende
Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att studera vidare hur ett bostadsprojekt för svaga grupper i Göteborg skulle kunna se ut och återkomma med förslag för hur Göteborgs stad ska kunna stödja boende för de som har små ekonomiska resurser. Möjligheten att agera i
samverkan med Framtidens bolag och/eller de stiftelser staden hanterar ska undersökas.
_____________________________________________________

Yttrande över förslag till detaljplan för fritidshusbebyggelse på Kårholmen inom stadsdelen Styrsö i Göteborg, samrådsremiss
____________________________________________________

Yttrande över detaljplan för bostäder vid Kärleksstigen på Brännö inom stadsdelen Styrsö, samrådsremiss
___________________________________________________
Handling - 9. diarienr 0008/11
Mål och inriktning Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden 2013


 

 
 
 Veckans bild
"GREKLAND"
 

Thomas Martinsson,
ordf i Kulturnämnden informerar och diskuterar den nyligen avslutade Kulturhusutredningen på bokmässan.

Vad händer efter kulturhusutredningen?
Datum & tid: fredag 28 sep kl. 16:00 - 16:20
Plats: E01:02
Arrangör: Kulturhuset Kåken, Frölunda Kulturhus, Blå Stället

Monterprogram, ingår i entrébiljetten.

Bok och Bibliotek
 
 
 Veckans bild
"BÅTLIV"
 
 Kulturnämnden
Ur
Uppföljning av nämndens uppdrag – sammanfattning
Ett lokalprogram inklusive kostnadsberäkning för en nybyggnation av ett varvs- och industrihistoriskt centrum på Älvstranden kommer att utföras. Göteborgs utveckling präglas av sin industri- och varvshistoria men idag saknas tillfredsställande möjligheter att visa stora delar av de samlingar som finns på Sjöfartsmuseet och Göteborgs stadsmuseum.

Nuvarande lokaler för Göteborgs konsthall är inte ändamålsenliga och behovet av en ny lokalisering är stort varför nämnden beslutat att det ska utföras en förstudie för en lokalisering till Artilleristallarna på Magasinsgatan. Förutsättningar för en flyttning av Hasselblad Center till Konsthallens nuvarande lokaler ska också utredas.
 
 Veckans bild
"STENFORMATIONER"
 

Ur byggnadsnämndens föredragningslista för mötet 2012-10-02
Strategiska avdelningen
Motion om att ta fram ett program för att använda vatten mer i staden både när det gäller svalkande inslag och som del i arkitektur
Handläggare: Ulf Moback
Förslag till beslut: Till kommunstyrelsen
_____________________________________________________

 

 
Veckans bild
"FÅGEL"
 
 
NÄSTA !